Cadastru

Monitorizare

Clientii pot urmari derularea lucrarilor de cadastru

Avans

0 % avans;

Documentatie

In maxim 72 de ore, masuram si pregatim documentatia aferenta

Servicii oferite

INTABULAREA TERENULUI IN CARTEA FUNCIARA
Intabularea inseamna inscrierea in Cartea Funciara a dreptului dumneavoastra de proprietate sau a altor sarcini. Lipsa unei intabulari a terenului inseamna ca terenul respectiv nu poate fi instrainat sau disponibil pentru alte operatiuni privind dreptul de proprietate al acestuia
DEZLIPIRE SAU ALIPIRE
Prin aceasta operatie se poate parcela un teren in mai multe loturi sau se pot comasa mai multe terenuri intr-unul singur
INSCRIEREA UNEI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA
Reprezinta operatiunea de intrare in legalitate a unei constructii existente pe teren dar neintabulata in cartea funciara
PRIMA INSCRIERE UNITATE INDIVIDUALA (APARTAMENT)
Reprezinta operatiunea prin care unui apartament (U.I) i se acorda un numar cadastral unic;
ACTUALIZAREA DATELOR PENTRU IMOBILE
Operatiunea de a aduce la zi situatia reala a terenului (categorie de folosinta, adresa imobil, limite de proprietate, suprafata) cu situatia din acte a unui imobil inscris in cartea funciara;
RELEVEE PENTRU CASE SI APARTAMENTE
Masurarea si reprezentarea la scara a elementelor care compun o constructie sau un ansamblu de constructii;
PLANURI DE AMPLASAMENT
Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate este schita unui imobil, realizat pe baza unor masuratori topografice;
ATRIBUIRE DE NUMAR CADASTRAL
Operatiunea prin care imobilul primeste un numar unic pentru a se identifica fata de alte imobile dintr-un UAT;
MODIFICAREA DE LIMITA
Modificarea limitei existente in acte prin intocmirea unei documentatii cadastrale;
MODIFICAREA DE SUPRAFATA
Modificarea suprafetei inscrise in cartea funciara a unui teren
RECTIFICARI DE CARTE FUNCIARA
Operatiuni prin care documentatiile cadastrale se rectifica ca urmare a constatarii unor neconcordante intre situatia reala a imobilului si documentele cadastrale sau juridice
PLANURI DE SITUATIE PENTRU AUTORIZATII DE CONSTRUCTIE
Actul prin care se avizeaza situatia unui teren si a imprejurimilor acestuia la momentul respectiv, prin care se evidentiaza retelele tehnico-edilitare din zona precum si alte detalii existente
SCOTEREA TEMPORARA SAU DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL AL TERENURILOR AFALTE IN INTRAVILAN SAU EXTRAVILAN
Executarea lucrărilor de constructii asupra unui teren este permisă numai dacă respectivul teren este incadrat în categoria de folosinta corespunzatoare, respectiv curti constructii si se afla in intravilanul localitatii