loader image

CADASTRU

CADASTRU SPORADIC

Monitorizare

Clientii pot urmari derularea
lucrarilor de cadastru

Avans

Cu 0 avans

Documentatie

In maxim 72 de ore, masuram
si pregatim documentatia aferenta

Monitorizare

Clientii pot urmari derularea
lucrarilor de cadastru

Avans

Cu 0 avans

Documentatie

In maxim 72 de ore, masuram
si pregatim documentatia aferenta


CADASTRU SISTEMATIC

Suntem activi in lucrarile de inregistrare sistematica care se desfasoara la nivelul intregii tari prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara.

De la inceptul programului firma noastra, s-a numarat printre putinele companii din Romania care au indeplinit conditiile de participare la licitatiile PNCCF din cadrul POR 2014-2020, castigand astfel proiecte considerate de catre Guvernul Romaniei de importanta nationala pentru dezvoltarea economiei, infrastructurii si a publicitatii imobiliare.

Valoarea totala a programului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezinta fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si 46.933.673 cofinantare de la bugetul de stat.


CADASTRU SPORADIC

 • Prin aceasta operatie se poate parcela un teren in mai multe loturi sau se pot comasa mai multe terenuri intr-unul singur.

 • Reprezinta operatiunea de intrare in legalitate a unei constructii existente pe teren dar neintabulata in cartea funciara.

 • Reprezinta operatiunea prin care unui apartament (U.I) i se acorda un numar cadastral unic.

 • Operatiunea de a aduce la zi situatia reala a terenului (categorie de folosinta, adresa imobil, limite de proprietate, suprafata) cu situatia din acte a unui imobil inscris in cartea funciara.

 • Masurarea si reprezentarea la scara a elementelor care compun o constructie sau un ansamblu de constructii.

 • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate este schita unui imobil, realizat pe baza unor masuratori topografice.

 • Operatiunea prin care imobilul primeste un numar unic pentru a se identifica fata de alte imobile dintr-un UAT.

 • Modificarea limitei existente in acte prin intocmirea unei documentatii cadastrale.

 • Modificarea suprafetei inscrise in cartea funciara a unui teren.

 • Operatiuni prin care documentatiile cadastrale se rectifica ca urmare a constatarii unor neconcordante intre situatia reala a imobilului si documentele cadastrale sau juridice.

 • Actul prin care se avizeaza situatia unui teren si a imprejurimilor acestuia la momentul respectiv, prin care se evidentiaza retelele tehnico-edilitare din zona precum si alte detalii existente.

 • Executarea lucrarilor de constructii asupra unui teren este permisa numai daca respectivul teren este incadrat in categoria de folosinta corespunzatoare, respectiv curti constructii si se afla in intravilanul localitatii.