loader image

LAND REGISTRATION

LAND REGISTRATION

Monitoring

Customers can follow the
progress of cadastral works

Advance payment

With 0 advance payment

Documentation

Within 72 hours, we complete the
measurements and related documentation

Monitoring

Customers can follow the
progress of cadastral works

Advance payment

With 0 advance payment

Documentation

Within 72 hours, we complete the measurements and related documentation


SYSTEMATIC LAND REGISTRATION

We are involved in works related to systematic land registration carried out nationwide through the National Cadastre and Land Registry Programme (PNCCF).

Since the beginning of this programme, our company has been among the few Romanian companies to meet the requirements for participation in PNCCF tenders within the framework of the Regional Operational Programme (POR) 2014-2020, and has won projects regarded by the Romanian Government as having national importance for the development of economy, infrastructure, and land registration.

The total value of the programme amounts to EUR 312,891,155, of which EUR 265,957,482 are European Union grants and EUR 46,933,673 are co-financed by the State budget.


SPORADIC LAND REGISTRATION

 • Prin aceasta operatie se poate parcela un teren in mai multe loturi sau se pot comasa mai multe terenuri intr-unul singur.

 • Reprezinta operatiunea de intrare in legalitate a unei constructii existente pe teren dar neintabulata in cartea funciara.

 • Reprezinta operatiunea prin care unui apartament (U.I) i se acorda un numar cadastral unic.

 • Operatiunea de a aduce la zi situatia reala a terenului (categorie de folosinta, adresa imobil, limite de proprietate, suprafata) cu situatia din acte a unui imobil inscris in cartea funciara.

 • Masurarea si reprezentarea la scara a elementelor care compun o constructie sau un ansamblu de constructii.

 • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate este schita unui imobil, realizat pe baza unor masuratori topografice.

 • Operatiunea prin care imobilul primeste un numar unic pentru a se identifica fata de alte imobile dintr-un UAT.

 • Modificarea limitei existente in acte prin intocmirea unei documentatii cadastrale.

 • Modificarea suprafetei inscrise in cartea funciara a unui teren.

 • Operatiuni prin care documentatiile cadastrale se rectifica ca urmare a constatarii unor neconcordante intre situatia reala a imobilului si documentele cadastrale sau juridice.

 • Actul prin care se avizeaza situatia unui teren si a imprejurimilor acestuia la momentul respectiv, prin care se evidentiaza retelele tehnico-edilitare din zona precum si alte detalii existente.

 • Executarea lucrarilor de constructii asupra unui teren este permisa numai daca respectivul teren este incadrat in categoria de folosinta corespunzatoare, respectiv curti constructii si se afla in intravilanul localitatii.